· kim thu set 0

Liva_LAP-PEX_220T

Thời gian phát tia tiên đạo 136µSec - Theo tiêu chuẩn Pháp NFC 17-102

Kim Thu Sét Liva_LAP-PEX_220T
Back to Blog