· kim thu set 0

Liva_LAP-DX_250T

Thời gian phát tia tiên đạo 96µSec - Theo tiêu chuẩn Pháp NFC 17-102

Kim Thu Sét Liva_LAP-DX_250T
Back to Blog