· kim thu set 0

Liva_LAP-CX_040T

Thời gian phát tia tiên đạo 22µSec - Theo tiêu chuẩn Pháp NFC 17-102

Kim Thu Sét Liva_LAP-CX_040T
Back to Blog