· kim thu set 0

Liva_LAP-BX_125T

Thời gian phát tia tiên đạo 40µSec - Theo tiêu chuẩn Pháp NFC 17-102

Kim Thu Sét Liva_LAP-BX_125T
Back to Blog