· kim thu set 0

Liva_LAP-AX_210T

Thời gian phát tia tiên đạo 82µSec - Theo tiêu chuẩn Pháp NFC 17-102

Kim Thu Sét Liva_LAP-AX_210T
Back to Blog