Cột thu lôi chống sét hay cột chống sét là hệ thống bảo vệ bên ngoài công trình gồm : 

  • Đầu kim thu sét hay tán sét
  • Trụ đỡ, dây thoát sét và các thành phần bổ trợ, 
  • Hệ thống tiếp địa. 
Sét - hay còn gọi là sự phóng điện dông- là một nguồn điện từ mạnh phổ biến nhất xảy ra trong tự nhiên. Nguồn sét chính là các đám mây dông mang điện tích dương và âm ở các phần trên và dưới của đám mây. Sét có thể xảy ra giữa các đám mây hoặc đám mây với các công trình trên mặt đất. Khi đánh xuống, chúng sẽ gây ra các thiệt hại vô cùng lớn cho con người, động vật, thiết bị điện và công trình kiến trúc. 

Do vậy, việc trang bị hệ thống chống sét trực tiếp bảo vệ bên ngoài là hạn mục cần phải có khi thiết kế và triển khai công trình xây dựng.
 
Tùy theo ứng dụng và đặc điểm của mỗi công trình để chọn công nghệ thích hợp như : lồng Faraday, Kim Franklin, Kim thu sét phát xạ sớm hoặc phân tán điện tích.
 


Bài viết khác

VIỆT LÔI

VIỆT LÔI

VIỆT LÔI

VIỆT LÔI

VIỆT LÔI
VIỆT LÔI
lên đầu trang